Dział Egzekucyjny
Zakres czynności Działu Egzekucyjnego:


1.    Postępowanie egzekucyjne:

 • kompletowanie potrzebnej dokumentacji;
 • poszukiwanie i analizowanie możliwych sposobów egzekucji;
 • sporządzanie i wysyłanie wniosków egzekucyjnych do właściwych komorników;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przychodzącej korespondencji komorniczej i innej dotyczącej toczącego się postępowania egzekucyjnego oraz sporządzanie stosownych odpowiedzi;
 • monitorowanie oraz ukierunkowywanie postępowania egzekucyjnego, aż do momentu jego zakończenia, a w szczególności:

                - sporządzanie wniosków uzupełniających;
                - sporządzanie innych wniosków;
                - kontakty telefoniczne z komornikiem;
                - wizyty w siedzibie komornika;
                - udział w czynnościach komorniczych;

 • sporządzanie i kierowanie do właściwych sądów skarg na czynności komorników.

2.    Postępowanie wieczysto–księgowe:

 • kompletowanie dokumentacji;
 • sporządzanie i kierowanie do właściwych sądów wniosków wieczysto-księgowych;
 • uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych.

3.    Postępowanie w celu dokonania zabezpieczenia:

 • kompletowanie potrzebnej dokumentacji;
 • sporządzanie i kierowanie do właściwych komorników wniosków w celu dokonania zabezpieczenia;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przychodzącej korespondencji komorniczej i innej dotyczącej toczącego się postępowania w celu dokonania zabezpieczenia oraz sporządzanie stosownych odpowiedzi;
 • monitorowanie oraz ukierunkowywanie postępowania w celu dokonania zabezpieczenia, aż do momentu dokonania przez komornika zabezpieczenia, a w szczególności:

                - sporządzanie wniosków uzupełniających;
                - sporządzanie innych wniosków;
                - kontakty telefoniczne z komornikiem;
                - wizyty w siedzibie komornika.

4.    Postępowanie w celu wyjawienia majątku dłużnika:

 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji;
 • sporządzanie i kierowanie do właściwych sądów wniosków o wyjawienie majątku dłużnika;
 • monitorowanie oraz ewentualne modyfikowanie postępowań.

5.   Postępowanie w celu uzyskania klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika:

 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji;
 • sporządzanie i kierowanie do właściwych sądów wniosków o uzyskanie klauzul wykonalności na małżonka dłużnika;
 • monitorowanie oraz ewentualne modyfikowanie postępowań.


6.   Uzyskiwanie stwierdzenia nabycia spadku, postanowienia o podziale masy
       spadkowej.

7.   Postępowanie w celu uzyskania klauzuli wykonalności na spadkobierców zmarłego
       dłużnika:

 • kompletowanie niezbędnej dokumentacji;
 • sporządzanie i kierowanie do właściwych sądów wniosków o uzyskanie klauzuli wykonalności na spadkobierców zmarłego dłużnika;
 • monitorowanie oraz ewentualne modyfikowanie postępowań.

8.    Postępowanie upadłościowe:

 • kompletowanie dokumentacji – materiału dowodowego;
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wysyłanie ich do właściwych sądów;  
 • nadzór nad tokiem postępowania.
 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.