Dział Commercial
Zakres czynności Działu Commercial:

1. Obsługa prawna przedsiębiorstw – dotyczy podmiotów gospodarczych, które z Kancelarią łączy stała umowa współpracy lub umowa zlecenia. Co do zasady pomoc prawna dla Klienta jest świadczona w siedzibie kancelarii. Zakres powierzonych spraw, wysokość wynagrodzenia oraz inne zasady współpracy każdorazowo określa umowa z Klientem.

2. W zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego:

 • udzielanie porad prawnych;
 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych;
 • udzielanie bieżących informacji dotyczących aktualnych zmian w prawie;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami i przeciwnikami procesowymi;
 • pomoc prawną w uzyskaniu zezwoleń i koncesji;
 • zakładanie i rejestrację spółek handlowych i innych przedsiębiorstw;
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych;
 • kompleksową pomoc przy przejęciach przedsiębiorstw i odwoływaniu członków organów spółek.

3. W zakresie prawa pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych aktów związanych ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń oraz innych aktów prawa pracy.

4. W zakresie prawa podatkowego:

 • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi;
 • badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych;
 • ekspertyzy oraz doradztwo podatkowe, a także audyty podatkowe.
 
5. Zawiłe sprawy przekazane z działów sądowego i egzekucyjnego w I i II instancji:

 • kasacja;
 • egzekucja komornicza.

6. Zastępstwo na rozprawach – reprezentacja naszych Klientów na terenie całej Polski w sporach przed sądami, organami administracji, władzami podatkowymi, w negocjacjach z kontrahentami.

7. Pozostałe sprawy:

 • postępowanie administracyjne;
 • postępowanie karne – związane z dochodzonymi na rzecz Klienta należnościami.
 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.