Struktura


Organizacja i struktura Kancelarii dzieli się na cztery działy merytoryczne:

Dział Sądowy
Dział Egzekucyjny
Dział Commercial
Dział Szkoleń


oraz dwa działy pomocnicze:

Dział Administracyjny
Dział Finansowy

 

Jeżeli wymaga tego specyfika potrzeb Klienta budujemy zespoły projektowe realizujące powierzone Kancelarii zadania. W ich skład wchodzą prawnicy oraz współpracujący z Kancelarią specjaliści z innych dziedzin. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia prawników oraz umiejętności i praktyki specjalistów z innych branż osiągamy zamierzone rezultaty.

 

 

 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.