Doradztwo prawne


Udział w negocjacjach

Udział w mediacjach

Sporządzanie projektów umów, pism procesowych, aktów prawnych i innych

Udzielanie porad prawnych, konsultacji oraz informacji o obowiązujących przepisach

Sporządzanie opinii prawnych, analiz

Zastępstwo prawne oraz zastępstwo procesowe

Pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy UE

 

W ramach udzielania pomocy prawnej we wszystkich w/w zakresach usług Kancelaria obligatoryjnie wykonuje następujące czynności:

  • kompletowanie dokumentacji, w tym także uzyskiwanie koniecznych informacji (w formie zaświadczeń, odpisów, itp.) z instytucji publicznych (ZUS, KRUS, US, CEPiK, Urzędy Administracji Państwowej, Urzędy Administracji Samorządowej, Sądy);
  • konstruowanie i kierowanie do właściwego sądu lub organu egzekucyjnego innych koniecznych pism związanych z toczącym się postępowaniem (uzupełnienia, sprostowania, zmiany, odpowiedzi, itp.);
  • monitorowanie oraz ukierunkowywanie biegu postępowania; kontakt bezpośredni, telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z sądami, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami publicznymi;

 

 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.