Doradztwo podatkowe
  • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
  • badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych;
  • wykonywanie audytu podatkowego, wykonywanie ekspertyz z zakresu rachunkowości;
  • doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, lokalnych oraz innych należności budżetu państwa i samorządów;
  • analiza umów i innych konstrukcji prawnych od strony obciążenia podatkowego;
  • doradztwo w zakresie prawa celnego oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu przed organami celnymi;

 
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.