Stosowane technologie
W niewielkim stopniu angażujemy Klientów w proces obsługi prowadzonych w ich imieniu spraw. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług w każdym z oferowanych obszarów działania. Dajemy możliwość kontroli realizacji usługi na każdym etapie i poziomie działania. Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych danych oraz poufność informacji uzyskanych od Klienta. Dbamy o dobre imię i prestiż naszego Klienta. Przy realizacji usług kierujemy się przede wszystkim zasadami etyki zawodowej radców prawnych, zdobytym doświadczeniem i profesjonalizmem oraz nieustającym dążeniem do osiągnięcia zamierzonych celów.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii informatycznej Kancelaria jest w stanie podejmować wszelkie działania prawne jakie są niezbędne do kompleksowego zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami, w tym podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności w stosunku do kilkudziesięciu tysięcy spraw jednocześnie. System ten składa się z:

 • modułu obsługi call center – w pełni zautomatyzowanego systemu obsługi połączeń wychodzących i przychodzących, zintegrowanego z centralą telefoniczną;
 • modułu umożliwiającego obsługę prawną, szczególnie dochodzenia należności na drodze  sądowej i egzekucyjnej, wraz z automatycznym generowaniem pism procesowych i kompletowaniem załączników z archiwum elektronicznego;
 • ewidencji sądów, komorników i urzędów wraz z właściwościami rejonowymi;
 • seryjnego generowania korespondencji;
 • archiwum elektronicznego – elektronicznej archiwizacji dokumentacji w sprawach.

System budowany jest w architekturze rozproszonej, pozwalającej na łatwą jego rozbudowę, oraz integrację z systemami zewnętrznymi.

Częścią systemu jest Debt Remote – to autorskie rozwiązanie informatyczne, polegające na możliwości zdalnej obsługi spraw windykacyjnych, umożliwiające pracę bezpośrednio na bazie danych klienta, co zapewnia:

 • obustronną wymianę danych w czasie rzeczywistym - rezultaty windykacji są widoczne natychmiast;
 • przekazanie sprawy do obsługi nie blokuje innych procesów biznesowych (przydatne zwłaszcza w monitoringu, gdzie dalej trwa relacja klienta z potencjalnym dłużnikiem);
 • wymianę danych bez angażowania zasobów ludzkich po obu stronach i jest wolna od błędów z przyczyny ludzkiej;
 • zastosowanie najnowszych technik wymiany danych (Xml Web Services, WCF, SSL) nie stawia wymagań co do systemu informatycznego klienta i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa;
 • przekazywanie i odbieranie spraw w sposób ciągły, a nie w cyklach, np. miesięcznych.

Z systemem zintegrowany jest także GS Reports – to narzędzie do tworzenia raportów z działań Kancelarii, dostępne dla naszych Klientów. Dzięki zastosowaniu elastycznego interfejsu użytkownik może w dowolny sposób grupować i filtrować dane. System posiada dwa sposoby dostępu:

 • poprzez stronę internetową Kancelarii;
 • poprzez protokół SOAP (przeznaczony dla integracji z zewnętrznymi systemami u klientów).

Obydwa sposoby komunikacji są zabezpieczone protokołem SSL.Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.