Miejsce wykonywania usług


Usługi świadczone przez Kancelarię mogą być realizowane w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez naszych Klientów:

  • w siedzibie Kancelarii;
  • siedzibie Klienta;
  • we wskazanym przez Klienta miejscu;
  • za pośrednictwem urządzeń technicznych.
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.