Praktyka

Bogate doświadczenie zawodowe oraz kompetencje i posiadana wiedza naszego zespołu prawników i specjalistów z innych dziedzin pozwalają Kancelarii proponować Klientom pomoc prawną w następującym zakresie:

 • prawo cywilne i gospodarcze;
 • prawo handlowe;
 • prawo papierów wartościowych, w tym prawo wekslowe;
 • prawo kontraktów gospodarczych;
 • prawo bankowe;
 • prawo pracy;
 • prawo podatkowe;
 • prawo budowlane;
 • prawo administracyjne;
 • prawo telekomunikacyjne i energetyczne;
 • prawo samorządowe;
 • prawo lokalowe;
 • prawo nieruchomości;
 • prawo spółdzielcze;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo autorskie;
 • prawo medialne, w tym prasowe;
 • prawo upadłościowe i naprawcze;
 • prawo procesowe, arbitraż i rozwiązywanie sporów;
 • postępowanie egzekucyjne sądowe i administracyjne;
 • obrót i zarząd nieruchomościami;
 • bankowość i finanse;
 • ochrona konsumentów, danych osobowych oraz informacji;
 • własność przemysłowa i intelektualna;
 • koncyliacja i arbitraż;
 • pomoc w uzyskaniu funduszy z UE.
Bezpieczeństwo oraz ciągłość wykonywania usług gwarantuje wdrożona w Kancelarii polityka bezpieczeństwa oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, realizowana przy zachowaniu kryteriów fachowości i odpowiedzialności, którą to odpowiedzialność ponosi spółka oraz osobiście radcowie prawni.
Korzystamy z autorskiego systemu informatycznego o nazwie Legal Cases Managment – który w sposób zintegrowany zarządza wszystkimi działaniami Kancelarii. Pozwala na kompleksową obsługę prawną, a szczególnie na zarządzanie wierzytelnościami.